Open Council of Europe Academic Networks

Et nytt initiativ fra Open Council of Europe Academic Networks (OCEAN) tar sikte på å styrke Europarådets samarbeid med universiteter og forskningsinstitusjoner. OCEAN-initiativet ble presentert i dag på en spesiell sesjon på den årlige konferansen for Europarådets HELP-program (Human Rights Education of Legal Professionals).